Fülöp Menyhért plébános

Észak Angliában, Skóciában és Walesben élő, dolgozó magyarok plébánosa


Elsőáldozás


Ima áldozás előtt:


Fehér Szent Ostyában, Jézus, téged látlak,
Hiszek, s bízom Benned, szeretlek, imádlak.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.
Amen.


Ima áldozásután:


Hozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya,
Kicsiny gyermekednek koldusi lakába.
Hódolva borulok lábaid elébe,
Hittel, imádással áldásodat kérve.

Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél,
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél.
Maradj mindig nálam, ne hagyj már el soha,
Szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda.
Amen.


Áldás kérése:


Életemnek legszebb napja, íme elérkezett,

Jézust hívtam, Jézust vártam, mostmár az enyém lett.

Édesanya, édesapa, álljatok mellettem,

Ezen a szép ünnepnapon áldjatok meg engem.

Köszönöm a boldogságot, amit én ma kaptam,

hogy szívemet Jézusomnak, tisztán átadhattam,

Köszönöm az imádságot, a sok áldozatot,

köszönöm a szeretetet, amit tőle kapok.

A szívemből forró ima, száll ma fel az égbe,

szüleimet a jó Isten áldása kísérje.


Szülői áldás:


Arra kérem a kedves szülőket, hogy ismételjék utánam az áldás szavait.


Mindenható Istenünk!

Te adtad nekem gyermekemet,

Hogy a Te szent akaratod szerint

neveljem őt.

Te hatalmaztál fel engem,

hogy a Te szent nevedben,

Megáldjam őt.

Ebben a szent órában

szülői áldásomat adom gyermekemre

A te áldásod szálljon le reája

és kisérje őt életének minden napján.


Kedves gyermekem,

áldjon meg téged a mindenható Isten,

Az Atya, a Fiu és a Szentlélek.

Szálljon reád az ő áldása, és maradjon veled

Mindörökkön örökké.

Amen.


Isten Tízparancsolata:

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!


A hét szentség:

1. Keresztség

2. Bérmálás

3. Oltáriszentség

4. Bűnbánat szentsége

5. Betegek kenete

6. Egyházi rend

7. Házasság


Reggeli ima:

Szívem első gondolata hozzád száll föl Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked;
szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen,
hogy egész nap Neked éljek, tiszta szívvel bűntelen!

Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk anyja vagy,
oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Ámen.


Esti ima:

Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át, úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére,
mossa meg kegyesen szívemet fehérre!

Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!

Szűz Anyám, s őrangyal, legyetek énvelem,
ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen.


Mi Atyánk...

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.


Üdvözlégy...

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,
Most és halálunk óráján. Ámen.


Hiszekegy...

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
A halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat.
A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


Étkezés előtti ima:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.


Étkezés utáni ima:

Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 52
Heti: 74
Havi: 1 021
Össz.: 634 065
Oldal: Elsőáldozási imák
Fülöp Menyhért plébános - © 2008 - 2019 - fulopmenyhert.hupont.hu