Fülöp Menyhért plébános

Észak Angliában, Skóciában és Walesben élő, dolgozó magyarok plébánosa

Lelki tükör elsőáldozóknak!

(és másoknak is)


A Tíz Parancs alapján


Mikor gyóntam utoljára? (Miért maradt el ilyen sokáig?) Utolsó gyónásomkor milyen feladatot kaptam, hogyan valósítottam meg?


1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 

Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogok ma Istennek és embertársaimnak örömet szerezni?)

Naponta legalább egyszer tettem valami „többet” szeretetből?

Imádkozom este? Hálát adok a napért? Bocsánatot kérek a hibákért?

Napközben néha megszólítom-e Jézust? Megköszönöm, amit kapok, kérem segítségét? Bocsánatot kérek e az elkövetett hibáért? Ha rosszat tettem, szoktam tenni utána valami jót, hogy „legyőzzem jóval a rosszat”?


2. Isten nevét hiába ne vedd!


Káromkodtam? (Isten vagy a szentek nevét ejtettem-e ki csúnya szavak kíséretében? Milyen gyakran?)

Kiejtem-e Isten nevét fölöslegesen vagy tiszteletlenül?

Ha káromlást hallok, kimondom-e Jézusnak: „Szeretlek!”?

Esküdöztem fölöslegesen?

Szent dolgokkal tréfálkoztam?


3. Az Úr napját szenteld meg!


Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból, hányszor?) Időben, és örömmel! jövök a misére?

A misén sikerül figyelnem Jézusra, szólni hozzá?

Társaimnak példát adok magatartásommal? Vagy zavartam őket?

Pihenésre és ünneplésre fordítottam az egyházi ünnepeket?

A bűnbánati napokon, pénteken szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)


4. Atyádat és anyádat tiszteld!


Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? - Próbálok-e örömet szerezni nekik?

Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán stb?)

Át szoktam e adni helyemet időseknek? Merek-e segíteni nekik, ha látom, szükségük volna rá?


5.Ne ölj!


Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni?

Ha megbántottam valakit, jóvátettem-e?

Meg szoktam-e védeni, akit bántanak? Vígasztalom a szomorút?

Vigyázok-e az egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt? Túlzott számítógépezést?)

Csábítottam-e mást bűnre? Szóval? Vagy rossz példával?


6. Ne paráználkodj!


Gondoltam, beszéltem, olvastam, néztem tisztátalant szándékosan? –

Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal?

A tisztaság tanúja vagyok-e: szavammal, viselkedéssel, öltözködéssel?

Ha paráznasággal találkozom, kimondom-e Jézusnak: Szeretlek!?


7. Ne lopj!


Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)

Vigyázok-e magam és mások holmijára? Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, plébánián, vonaton?)

Nem lopom-e az „időt”? Becsülettel végzem kötelességeimet? (Hittan, tanulás, segítés a családi munkában?)

Nem töltök túl sok időt Tv, számítógép előtt?


8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!


Hazudtam?

Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz?)

Beszéltem fölöslegesen más hibáiról? Kritizáltam mást?

Jóvátettem-e azt, ha másról rosszat mondtam?

Törekszem-e arra, hogy jót mondjak, megdicsérjek másokat?


9-10. Embertársad házát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!


Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, stb?)

Adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)Amikor letérdelek a gyónáshoz, keresztet vetek, majd mondom:


„Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom…. (ekkor) volt – azóta ezeket a bűnöket követtem el”


Bánatima:


Teljes szívemből bánom minden bűnömet, - mert azokkal a jóságos Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy a jóra törekszem és a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm


A gyóntató atya mondja: Ma­gasz­tal­juk Is­tent, mert jó­sá­gos hoz­zánk.

Vá­la­szod: Me­rt örök­ké sze­ret min­ket.

Az atya: Is­ten meg­bo­csá­tot­ta bű­ne­i­det. Menj bé­ké­vel!

Válaszod: Istennek legyen hála!

.

Gyónás után a kápolnában megköszönöm Jézusnak!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 52
Heti: 60
Havi: 1 007
Össz.: 634 051
Oldal: Lelkitükör
Fülöp Menyhért plébános - © 2008 - 2019 - fulopmenyhert.hupont.hu