Fülöp Menyhért plébános

Észak Angliában, Skóciában és Walesben élő, dolgozó magyarok plébánosa

Amit a bérmálkozóknak tudniuk kell

 

Ugyanazokat az imákat a bérmálkozóknak is tudni kell, mint az elsőáldozóknak, plusz még ezeket a dolgokat:


1. Ki a Szentlélek?

A Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten, az Atyával és a Fiúval együtt.


2. Mikor szállt a Szentlélek az apostolokra?


Pünkösd napján.


3. Milyen jelek kísérték pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét

 A szél zúgása, lángnyelvek, a nyelvek adománya.


4. Mit jelzett a szélviharhoz hasonló zúgás?

Hogy a Szentlélek elsöpri a régit, és valami új kezdődik az Isten Országában.


5. Mit jeleztek a lángnyelvek?

Krisztus világossága fogja elárasztani a világot.


6. Mit jelzett az, hogy Péter beszédét a különböző népek megértették?

Hogy Jézus vallása nem nemzeti vallás, hanem egyetemes, görög szóval katolikus, minden nép számára való.


7. Miért jött el a Szentlélek?

Hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.


8. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?

A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében, és a pásztori szolgálatban.


9. Mit felelt Péter, amikor hallgatói azt kérdezték tőle: "Mit tegyünk?"

"Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusban, így megkapjátok a Szentlélek ajándékát!"


10. Minek nevezzük a Szentlélek természetfeletti ajándékait?

Kegyelemnek.


11. Melyek Isten természetfeletti ajándékai?

Mindaz, ami a földi élet természetes velejárója: a levegő, a napsugár, virág, szeretet....


12. Miért kapjuk a természetfeletti, vagyis kegyelmi ajándékokat?

Azért, hogy Isten gyermekei lehessünk. Hogy minden helyzetben Istengyermeki módon tudjunk viselkedni.


13. Mi történik azzal, aki Isten nélkül akar élni és meghalni?

Megkapja, amit akart: örökké Isten nélkül fog élni. Ez a pokol.


14. Valóban Isten nélkül él e a Földön az, aki önmagáról ezt állítja?

A földön senki sem élhet Isten nélkül. Aki visszautasítja a természetfölötti adományokat, az is élvezi Isten természetes adományait.


15. Mi a kegyelem?

Természetfeletti ajándék. Isten élete bennünk.


16. Hányféle Isten kegyelme?

Kétféle: Megszentelő kegyelem és Segítő kegyelem.


17. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

Megtisztítja lelkünket a bűntől és megszenteli. Gyermekévé fogad. A mennyország örökösévé tesz minket.


18. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?

A keresztségben.


19. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem?

Amíg halálos bűnt nem követünk el.


20. Mit cselekszik Isten a lelkünkben a segítő kegyelem által?

Megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be a szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.


21. Mivel szerezhetjük meg Isten kegyelmét leginkább?

Szentségekkel, szentelményekkel, imádsággal.


22. Mik a szentségek?

A szentségek látható jelei a kegyelemnek, mely által az isteni életben részesülünk.


23. Mely esetben hatékonyak a szentségek?

Csak akkor hatékonyak, ha magunk is azt akarjuk, amire kapjuk azokat.


24. Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?

Erősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget.


25. Hány szentség van?

Hét: 1. Keresztség, 2. Bérmálás, 3. Oltáriszentség, 4. Bűnbocsánat szentsége, 5. Betegek kenete, 6. Egyházi rend, 7. Házasság.


26. Mely szentségek törlik el a halálos bűnt és adják meg a megszentelő kegyelmet?

A keresztség és a bűnbocsánat szentsége.


27. Mire vállalkozik az, aki megkeresztelkedik?

Krisztus követésére.


28. Mi a Szentlélek ajándéka a megkeresztelkedő részére?

Aki megkeresztelkedik megkapja a Szentlélek legnagyobb ajándékát, gyermekévé és ezzel a mennyország örökösévé válik, valamint az Egyház tagja lesz.


29. Mi a bérmálás?

A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést.


30. Bérmáláskor a Szentlélek mihez ad erőt és küldetést?

Erőt ad és küldetést, hogy a bérmálkozó Krisztusnak élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.


31. Ki bérmálhat?

Rendszerint püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.


32. Hogyan bérmál a püspök?

A püspök felteszi a kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakban megkeni a krizmával és mondja: "N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét!" Bérmálkozó: Ámen. Püspök: Békesség veled! Bérmálkozó: És a te lelkeddel!


33. A bérmálás szertartásában mi jelzi és eszközli a küldetést?

A kézrátétel és a fölkenés.


34. A Szentléleknek hány ajándékát sorolja föl a Szentírás?

Hetet: Bölcsesség, tudomány, értelem, jótanács, jámborság, erősség, Istenfélelem.


35. Miben segít a bölcsesség lelke?

Segít megérteni, hogy krisztusi módon kell megoldani életünket. Aki ezt megérti, az Krisztus világosságát fogadta be.


36. Miben segít a lelki erősség?

Lelki erőt ad a gyönge embernek, hogy képes legyen krisztusi módon élni.


37. Hogyan szoktuk kérni a bölcsesség és az erősség lelkét?

"Szentlélek Úristen, világosíts és erősíts meg engem!"


38. Miért nevezzük a bérmálást a krisztusi nagykorúság szentségének?

Mert a bérmálkozó most már nem csak a szülők iránti engedelmességből, hanem saját felelősségével vállalja a Krisztus-követést, és mert most már másokért is felelősséget érez.


39. Mivel keni meg a bérmálkozó fejét a püspök?

Krizmával, ami görögül kenetet jelent. A krizma balzsammal kevert faolaj.


40. Mit jelez a balzsam?

Azt, hogy a bérmálás megsegít bennünket a lelki romlás ellen.


41. Mit jelez az olaj?

Azt, hogy a bérmálásban az erősség lelkét kapjuk.


42. Ki bérmálkozhat?

Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.


43. Milyen annak a bérmálkozása, aki nem kötelezi el magát a keresztény életre?

Annak a bérmálkozása szentségtörő, nem részesül a Szentlélek ajándékában.


44. Miért tanúskodik Jézus ellen, aki nem tiszta szándékkal bérmálkozik?

Mert élete azt a látszatot kelti, mintha a Szentléleknek nem lenne ereje. Pedig az ilyen bérmálkozó meg sem kapta a Szentlelket, mivel nem fogadta be.


45. Hogyan tehet tanúságot Krisztus mellett az, aki vétkezett?

Úgy, hogy bűnbánatot tart, és újra istengyermeki életre törekszik.


46. Mi a bérmaszülő kötelessége?

Hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példával segítse.


47. Mit jelent az, hogy a bérmálás az élők szentsége?

Azt jelenti, hogy ezt a szentséget nem szabad halálos bűnnel fölvenni. Előtte gyónnunk és áldoznunk kell.


48. Miért kapunk bérmanevet?

Azért, hogy a szent példáját kövessük, közbenjárását kérjük.


49. Melyek a sarkalatos erények?

Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség, a lelkierősség.


50. Mire hív meg Isten minden keresztény embert?

Az életszentségre, amely bármely élethivatásban megvalósítható.


51. Mit jelent a keresztény életszentség?

Krisztus követése a szeretetben.


52. Mik a jócselekedetek?

Jók azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.


53. Mit alakít ki bennünk a jócselekedetek gyakorlása?

A jóra való készséget alakítja ki bennünk. Ezt nevezzük erénynek.


54. Mikor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvösségre?

Ha a megszentelő kegyelem állapotában, jó szándékkal tesszük.


55. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?

Elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.


56. Ki követ el bocsánatos bűnt?

Aki kisebb dologban, vagy nem egészen tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.


57. Miért veszélyes a bocsánatos bűn?

Mert hajlamossá tesz a halálos bűnre.


58. Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában?

Az általános papságban mjinden megkeresztelt részesül. Az apostoli papságban azok a férfiak, akik az egyházi rend szentségét felveszik.


59. Mondd el az Anyaszentegyház öt parancsolatát!

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 48
Tegnapi: 52
Heti: 100
Havi: 1 047
Össz.: 634 091
Oldal: Bérmálás
Fülöp Menyhért plébános - © 2008 - 2019 - fulopmenyhert.hupont.hu